Odkazy

Spolek českých betlemářů, Kozlovská 1 a,  160 00 Praha 6    betlemy@betlemy.cz   www.betlemy.cz

České sdružení přátel betlémů, P.O. BOX 66,  501 01 Hradec Králové  sdruzenibetlemaru.cz

Betlemáři Jižní Moravy - www.jmbetlemari.webnode.cz

Spolek přátel betlémů v Třešti, Marie Roháčková Luční 1061 589 01 Třešť,

tel.: 597 224 537, mob. 607 847 993,

e-mail: m.rohackova@seznam.cz,  betlemytrest.wz.cz

Příbramští betlemáři, poštovní přihrádka č. 5, 261 95 Příbram VIII,
tel.: 318 694 585, 603173 768

pribramstibetlemari@email.cz,    www.pribramstibetlemari.unas.cz

 

 

Betlém - Moravská vesnička,  

Od 1. dubna 2012 v Brně v Baron Trenck Gallery   u kapucínů

(vstup vedle hrobky)

Kapucínské náměstí Brno   

po - ne 10 - 16 hod.              

Miroslav Mužík tel.: 720 429 525, www.moravskavesnicka.ic.cz

www.barontrencgallery.cz

Terezie Uherková, Bystré - malované hedvábí, vitráže, keramika,

e-mail: uherkovat@tiscali.cz, www.terkaart.wbs.cz

František Malý - Sebranice u Litomyšle 269, dřevořezby, betlémy;

františek.maly@email.cz   www.rezbar-fmaly.webnode.cz