Nedávno vyšla publikace Poličské betléma a jejich tvůrci - 2. upravené vydání.

Publikace má 24 textových stran a 8 barevných stran obrazové přílohy. Cena 50 Kč. + poštovné při zasílání

K sehnání je v Městském muzeu a galerii - Centru Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, 572 01

tel.: +420 461 723 855
muzeum@muzeum.policka.org
   www.cbmpolicka.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Putování za betlémy České republiky Milan Zábranský a Jan Roda s kolektivem

17×24 cm, 200 stran

Cena: 399 Kč

Váha knihy 0, 65 kg

www.grada.cz
Snahou a cílem autorů knihy Putování za betlémy České republiky je seznámit čtenáře s historií vybraných chrámových i lidových betlémů známých betlémářských oblastí České republiky. Důležitým kritériem výběru byla podmínka, aby byl betlém buď trvale, nebo alespoň o Vánocích, vystavován. K napsání jednotlivých kapitol byli přizváni odborníci z regionů Čech a Moravy. Autoři chtěli tímto dílem vzdát hold tvůrcům známým a neznámým i opatrovatelům betlémů, kteří se zasloužili o to, že uvedená díla můžeme ještě stále spatřit a podělit se se čtenáři o své znalosti a lásku k betlémům.

 

Kniha obsahuje mimo jiné:

o historii a významných tvůrcích betlémů, o betlemářství v naši zemi atd.

Dále pojednává o významných betlémech v ČR, z nichž uvádím ty, ke kterým máme v naši oblasti nějaký vztah.

betlémy Jar. Vaňka v kostelech v Brně, betlém ve Vranově u Brna, Českotřebovské muzejní betlémy, Jimramovský betlém Václava Pivoňky, Králické betlémy, betlémy Aloise Vajera - Moravské Budějovice, Tišnov a České Budějovice, Metoděje Floriána – Stará Říše, Svitavský betlém, klášterní betlém Znojmo - Louka.

Samostatná kapitola je věnována betlémům v Praze.

 

 

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BRAUNŮV BETLÉM

Toto občanské sdružení bylo založeno dne 2. 12. 213 za účelem ochrany a záchrany vzácné historické památky sousoší a reliéfu Braunův betlém, který byl vytvořen v období baroka přímo ve volné přírodě ve skalách v Novém lese u Dvora Králové nad Labem.

Vzhledem k tomu, že pokusy státu o záchranu dlouhodobě selhávají, klade si toto občanské sdružení za cíl následující dva cíle:

  1. Vytvořit podmínky společné koordinace pro restaurování a údržbu originálních soch a reliéfu v Novém lese spočívající v pravidelném postřiku proti mechu, který toto umělecké dílo trvale ničí.
  2. Takto restaurovaný Braunův Betlém zaměřit a naskenovat do 3D modelu a následně vytvořit kopie soch a reliéfu v původní velikosti. Kopie uložit aby toto vzácné dílo zůstalo zachováno i pro následující generace. Originály reliéfu Betléma ponechat na místě, neboť jsou součástí přírody a nelze je vyměnit za kopie.

www.braunuvbetlem.cz

Konto na záchranu: 265 210 599 / 0300

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JESLIČKY. STARÉ NOVÉ PÍSNIČKY (Fridrich Bridelius)

 

 

 

 

 

-

Kritická edice zpřístupňuje zpěvníček adventních a vánočních písní Jesličky.
Staré nové písničky (1658), který sestavil jeden z nejvýznamnějších českých básníků Fridrich Bridelius SJ. Knižní publikace je první edicí prezentující tento barokní kancionál v úplnosti a ve všech třech základních dimenzích, tj. literární, hudební a jazykové. Písňové texty jsou editovány společně s notací, každá píseň je doprovázena textově a hudebně kritickými poznámkami, vysvětlivkami a diferenčním slovníkem. Kniha obsahuje také Katalog písní kancionálu Jesličky,  v němž je vyložen původ a proměny jak textové, tak hudební složky všech písní Jesliček, a trojici doprovodných studií, které interpretují tento zpěvník a písně v něm shromážděné v několika vybraných dobových kontextech.

Součástí publikace je zvukové CD s nahrávkou kompletního repertoáru Jesliček.
Popis: 1× kniha, 1× CD, vázaná, 480 stran, 22 × 28,1 cm, česky
Edici připravili Pavel Kosek, Marie Škarpová a Tomáš Slavický.
Knížku i s CD si můžete objednat na internetové adrese:
https://www.kosmas.cz/kni

 

 

Městské muzeum Lanškroun vydalo novou knihu o betlému

 

Městské muzeum Lanškroun vydalo novou knihu Lanškrounský betlém osobností ze sbírek Městského muzea Lanškroun z dílny řezbáře Bedřicha Šilara. Tento betlém je unikátním regionálním dílem. Je každoročně vystavován v muzeu a na jeho darovnících, figurkách s uměleckou hodnotou, historických i současných osobnostech města Lanškrouna, je zdokumentována historie regionu od 13. století až po současnost. Jedná se o významné osobnosti vědy a kultury a je důležitým  historickým dědictvím našeho města. Kniha obsahuje v úvodu vánoční přání současného lanškrounského děkana Zbigniewa Czendlika. Kapitola o betlému je sestavena tak, že vlevo na stránce se nacházejí portréty dvou osobností a symboly s nimi spojené a také profesní životopisy v jazyce českém, německém a anglickém, na protější stránce vpravo jsou pak včleněny figury osobností vyřezaných řezbářem Bedřichem Šilarem.             V betlému nacházíme takové osobnosti jako např. autora zpěvníku Českých bratří německého jazyka Michaela Weisseho, vědce a rektora Karlovy univerzity Jana Marka Marciho, zemského prokurátora v Praze a mecenáše svého rodiště Lanškrouna Jana Kašpara Artzta, textilního podnikatele a lékárníka Christiana Polykarpa Erxlebena, chemika a spoluzakladatele Vlastivědného muzea v Praze (Národního muzea) Johanna Josepha Steinmanna, válečníka a dělostřelce Jana Václava Bärnkoppa, rakouského vojevůdce a generála  Ernsta  Gideona Laudona,  fotografa  Josefa Böhma, malíře  Hanse  Peterku, starostu Lanškrouna

 

 
   
   

Josefa Niederleho, kardinála ve Vídni Friedricha Gustava Piffla a další. Jsou zde ztvárněni také majitelé lanškrounského panství včetně krále a monarchy: zakladatel města, král Přemysl Otakar II., Záviš z Falkenštejna, Vratislav z Pernštejna, Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna, císař František Josef  I., nechybí ani současné osobnosti – lanškrounský rodák, olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle, zpěvačka Lucie Bílá, římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik, akademický sochař Zdeněk Kolářský, atomový fyzik, profesor Herwig Schopper nebo porodník a gynekolog MUDr.Stanislav Kapoun,zasloužilý mistr turistiky Otakar Juren,známý řezník a uzenář františek Kocourek  atd.  Betlém má rozměry -  5 m dlouhý, 2,5 m široký a 1,3 m vysoký. V celém betlému je více jak 50 figur, z toho jsou také obyčejní lidé – řemeslníci, pastýři, muzikanti a vesničané v hřebečských krojích. Betlém obsahuje také figury zvířat, drobné krajinné a urbanistické prvky. Na kulisách ( dálině) jsou zpodobněny historické památky města Lanškrouna.

Další kapitolou v knize je informace o řezbáři žijícím a pracujícím v Lanškrouně, který vyřezává betlémy, plastiky světců, marionety, sochy a další dekorativní předměty. Bedřich Šilar je zastoupen svou tvorbou v muzeích České republiky a také v soukromých sbírkách po celém světě, nositelem pamětní medaile za rozvoj města. Na objednávku městského muzea vytváří z lipového dřeva výše zmiňovaný betlém s figurami vysokým 30 cm již od roku 2000, tedy 12 let.

Podobně je strukturováno i představení jednotlivých historických památek města Lanškrouna, které se nacházejí v reliéfu na kulisách betlému a také jeho jednotlivé urbanistické prvky. Konfrontováno je vždy umělecké dílo Bedřicha Šilara se současným stavem významné architektury města – radnice, kostelů, Nového zámku u Lanškrouna, Střelnice (zbourána v roce 1988), Erxlebenovy lékárny (taktéž neexistující), Krčmy, restaurace a koupaliště na Dlouhém rybníku a dalších. V knize nacházíme zobrazení také detailů jeho díla.

Texty knihy vznikaly v redakci odborných muzejních pracovníků Marie Borkovcové a Karla Uhlíře v průběhu roku 2011, grafickou úpravu a sazbu provedl pan Břetislavem Vašek z Rožnova pod Radhoštěm, tisk Graspo CZ a.s.,Zlín, překlad ASPENA s.r.o.,pobočka Olomouc a Mgr .Přemysl Janíček. Kniha obsahuje kromě textů o osobnostech a řezbáři Bedřichu Šilarovi také obrazový materiál jednak z fotoarchivu Městského muzea Lanškroun a profesionálních místních fotografů Jiřiny Strakové a Radka Lepky. Náklad publikace je 1000 výtisků, počet stran 100, kniha má formát 215 x 265 mm, šitá vazba v tvrdých deskách, celobarevné provedení, tisk na křídovém papíře  Její prezentace proběhne slavnostně na vernisáži vánoční výstavy  1.prosince 2012, kdy bude také opět vystaven zmiňovaný betlém. Darovníci z něj oživnou letos u příležitosti uspořádání adventního Lanškrouna v neděli 16.12. Básník Jiří Faltus již vytvořil pro nové postavy další texty.

Tato výpravná publikace bude významným přínosem k poznání kultury dané oblasti. Její vznik byl vyvolán velkým zájmem občanů a učitelů o historii našeho města a regionu a také o povědomí o významných lidech, kteří zde žili a žijí. Zároveň se stane didaktickou pomůckou pro místní školy při výuce regionální historie, katalogem a dokumentací sbírkového fondu muzea i vhodným artefaktem pro rozvoj cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Kniha bude sloužit čtenářům nejen na Lanškrounsku, ale i v celé republice i v zahraničí, neboť jsou zde zastoupeny i velmi známé osobnosti z oblasti kultury, vědy a sportu.

Vydání publikace a zhotovení betlému finančně podpořilo Město Lanškroun, Ministerstvo kultury České republiky a sponzoři ALEMA Lanškroun a.s., INA Lanškroun s.r.o.,  Šplíchal s.r.o. a Bedřich Šilar. Knihu si můžete zakoupit za 200 Kč v muzeu dále v knize, městské knihovně a v infocentru. Doufáme, že vás kniha osloví . Zatím byla distribuována do okolních obcí Lanškrounska a našim krajanům v Göppingenu.

Marie Borkovcová

Zdroj: https://www.lanskroun.eu/cz/mesto/aktualne/z-lanskrounska/mestske-muzeum-lanskroun-vydalo-novou-knihu-o-betlemu

 

DŘEVOSOCHÁNÍ-WOODART 2012

Bystré u Poličky

Datum konání:
16.08.2012 - 23.08.2012 
 
Místo konání:
Hasičská zahrada
 

 

Za pěkného letního počasí se v druhé polovině srpna 2012 konalo v Bystrém u Poličky již IX. mezinárodní řezbářské sympozium jehož cílem bylo vytvořit betlém, který zůstane majetkem Města Bystré je jednou ze součástí velkého projektu Europa Luden a bude putovat po členských zemích společenství zemí ( vesnic) kultury evropského venkova spojených v Cultural Village of Europe. Betlém z lipového dřeva,  jehož figurky ve výšce asi 0, 6 m, jejich přírodní podoba zůstane zachována postupně o Vánocích je uvidí ve všech obcích členských zemí projektu. Tyto Vánoce bude vystaven v holandském Wijk aan Zee, kde myšlenka společenství obcí těchto zemí na konci minulého století vznikla a je v ní současně zapojeno jedenáct evropských států. Další rok by se měl betlém vrátit do Bystrého, kde se stane jedním z exponátu zamýšlené již tradiční výstavy betlémů. Betlém obsahuje devět lidských postav, kolébku s Ježíškem, tři ovečky, volka s oslíkem a nezbytné korýtko pro jejich krmení, které vytvořili mladí řezbáři. Vzhledem k tomu, že několik zahraničních řezbářů z Itálie, Španělska a Estonska nepřijelo, museli se tohoto úkolu zhostit místní řezbáři, aby mohl být betlém kompletní a jako celek posvěcen v kostele sv. Jana Křtitele v Bystrém při nedělní mezinárodní mši svaté místním duchovním správcem P. Josefem Matrasem.

Iniciátorkou a realizátorkou projektu setkání a evropského betléma je pí Terezie Uherková mimo jiné i členka regionální pobočky Betlemářů Poličska Spolku českých betlemářů, jejíž členové se na této akci také aktivně zúčastnili ( Zdeněk Elčkner. František Malý st. a ml., Mirek Andrle, Petr Novotný).


 

Betlém tvořili:

DánskoJosef – Christian Henrik Chrostensen ( Tommerup )

Holandsko - král – Sjanneke van Herpen ( Wijk aan Zee )

Francie  - oslík - Louis le Meé  ( Mellionnec )

Rakousko - kluk se psem - Johan Lengauer ( Kirchheim )

Řecko – ovečka– Spiros Mesimeris ( Paxos )

Německo ovečky - Roy Fischer, Udo Fraatc ( Stöbeck )

Maďarsko Ježíšek a anděl – Katalin Tabori  ( Palkonya )

Česká republika volek – Zdeněk Elčkner, Mirek Andrle, František Malý st. a ml.;

- pastýř – Petr Novotný ( Vendolí )

- žena – Aleš Uherka ( Bystré )

- král - Štěpán Uherka ( Bystré )

- král – František Malý ml. ( Sebranice )

- Marie - Marie Köhlerová ( Jedlová )

 

 

 

 

 

ÚČASTNÍCI SYMPOZIA FOTOGRAFUJÍ HOTOVÉ DÍLO

ČLENOVÉ SČB REGIONÁLNÍ POBOČKY BETLEMÁŘI POLIČSKA ZDENĚK ELČKNER,

FRANTIŠEK MALÝ ML., MIREK ANDRLE

TEREZIE UHERKOVÁ U HOTOVÉHO DÍLA

PETR NOVOTNÝ U SVÉHO DÍLA